aboutus
مشخصات QC

کیفیت اولویت دارد. ما همیشه از ابتدا تا انتها به کنترل کیفیت اهمیت زیادی می دهیم:

1) کلیه مواد اولیه مورد استفاده ما دوستدار محیط زیست هستند.

2) کارگران ماهر در انجام مراحل تولید و بسته بندی به هر جزئیات توجه زیادی می کنند.

3) ما یک تیم حرفه ای QA / QC برای اطمینان از کیفیت داریم.

الف) ما می توانیم برخی از نمونه ها را برای شما ارسال کنیم تا کیفیت را قبل از سفارش برای ما بررسی کنید. سپس می توانید همه چیز را خودتان بررسی و تأیید کنید.
ب) ما گواهینامه های خود را بصورت جداگانه از طریق ایمیل به شما نشان خواهیم داد. آنها شاهد کیفیت ما هستند.

گواهینامه ها
اطلاعات تماس